LOKALSAMFUNDET

Hvem eller hvad er Kolding Havn?

Kolding Havn er først og fremmest en virksomhed, som sørger for, at skibe kan hente og bringe gods til og fra havnen. Gods køres til og fra havnen på lastbiler eller via jernbanen – så Kolding Havn er i høj grad et knudepunkt mellem vandtransport og landtransport.

Organisationen Kolding Havn sørger ikke selv for køb, salg og transport af gods – det gør havnens lejere. Det er virksomheder, som har tilknytning til havnen for at håndtere gods eller på anden måde drive deres forretning tæt på havnen. Der kan være tale om forskellige typer af virksomhed som shipping, handel eller produktion – der er over 40 virksomheder, der driver deres forretning med adresse lige ved havnen.

Du kan læse mere om Kolding Havn og dens historie her: se folder om havnen (åbner PDF-dokument på din skærm).

Hvilken betydning har Kolding Havn for Kolding?

Det er Kolding kommune, som ejer Kolding Havn – dermed får havnen allerede betydning for kommunens borgere. Kommunen skal ikke selv drive havnen – den drives efter ”Lov om havne” som en selvstændig virksomhed med egen direktion og bestyrelse. Det er Kolding Byråd, som udpeger bestyrelsen for Kolding Havn – det sker med 4 repræsentanter fra virksomheder og 3 fra de folkevalgte politikere.

Havnen har en stor rolle som byens magnet for virksomheder, der beskæftiger sig med transport og tilgrænsende opgaver som lager, service og produktion – de nævnte godt 40 virksomheder beskæftiger over 800 personer i job med relation til havnen og transporten til og fra.

Der findes udviklingsplaner for Kolding Havn for de næste mange år – og rammerne for den udvikling beskrives i en lokalplan for havnen. Lokalplanen har til formål at sikre en god balance mellem havnens udvikling og hensynet til Kolding By og dermed byens borgere.

Du kan se den samlede lokalplan for Kolding Havn her: Se lokalplan for havnen (åbner PDF-dokument på din skærm).

Kolding Havn har valgt at blive miljøgodkendt efter en international norm – ISO 14 001 – det vil sige, at havnen har pålagt sig selv strengere miljøregler, der gælder for alle besøgende skibe og dagligdagen på havnen. Der er regler for, hvordan affald håndteres og hvor længe en bilmotor må gå i tomgang, hvordan ukrudt skal bekæmpes og meget mere. Det giver en mindre påvirkning af vores fælles vandmiljø og nærmiljøet omkring havnen. Du kan læse mere om havnens grønne initiativer i denne folder om Kolding Havn – nøglen til grøn transport (åbner PDF-dokument på din skærm).

Adgang til havnens område

Det er ganske store arealer, som havnen lægger beslag på til den daglige drift og transport – men der er mange steder, hvor man kan færdes som privatperson og gå eller cykle en tur eller dyrke interessen for fiskeri eller sejlads. Se det centrale havnebassin ind imod banegården en lun forårssøndag – her flokkes mange og fisker direkte ved kajen.

Kolding Havn er ikke involveret i driften af lystbådehavnene, som du finder henholdsvis på den nordlige del af fjorden og ved udløbet af Kolding Å ved den sydlige del af fjorden. Der er rig mulighed for at dyrke forskellige former for sejlads i forbindelse med lystbådehavnene og åen – med adgang til Kolding Fjord og Lillebælt lige ved – om man er til sejl, motor eller roning ved håndkraft.

Kolding Havn er et sikret område, hvor der er opsat hegn med porte til kontrolleret adgang – derfor er der ikke fri adgang for publikum i den travle hverdag. Som nævnt ovenfor, er der alligevel rig lejlighed til at nyde havnen, fjorden og omgivelserne ved inderhavnen.

Havnens dag

Hvert andet år inviterer vi alle borgere til ”Havnens dag” og viser havnen frem for alle interesserede. Vi er stolte af vores arbejdspladser og vil gerne vise lidt af hverdagen på havnen. ”Havnens dag” skal ses som et initiativ, hvor Kolding Havn, lejerne/virksomhederne på havnen og det øvrige Kolding med omegn har mulighed for at mødes under helt uformelle former. Der vil være lidt til ganen og forskellige aktiviteter på dagen, som annonceres når vi nærmer os tidspunktet. ”Havnens dag” afholdes typisk efter sommerferien inden efteråret for alvor sætter ind.

Se eksempel fra tidligere på program for ”Havnens dag” (åbner PDF-dokument på din skærm).

Kontakt til Kolding Havn

Du kan kontakte os via dette link til kontaktoplysninger for Kolding Havn – du er altid velkommen med spørgsmål, uanset om det er som borger, virksomhed eller interesseorganisation eller andet.

​Havnens dag

Kolding Havn​  // Jens Holms Vej 1 // DK-6000 Kolding

Telefonnummer: +45 7550 2066

E-mail: post@koldinghavn.dk

CVR-nummer: 31014859