OM KOLDING HAVN

Organisation

Kolding Havn er en selvstændig virksomhed med egen bestyrelse og direktion. Havnen drives efter lov om havne og ejes af Kolding kommune, hvor Byrådet udpeger bestyrelsen for Kolding Havn. Ud af 7 bestyrelsesmedlemmer udpeges 4 fra erhvervslivet samt 3 blandt folkevalgte politikere. Du kan se den samlede bestyrelse her: se havnebestyrelsen

Havnens daglige drift og administration varetages af havnedirektøren sammen med den øvrige organisation med omkring 15 medarbejdere.

Se kontaktoplysninger for Kolding Havn

Virksomheder på havnen

Der er over 40 virksomheder, som har lejet sig ind hos Kolding Havn og driver deres daglige forretning herfra. Virksomhederne beskæftiger tilsammen omkring 800 medarbejdere. Havnen stiller faciliteter til rådighed for virksomhederne som en del af lejemålet eller tilbyder leje af kraner, bugserbåd, m.v. til lejere samt besøgende skibe i havnen.

Kolding Havn råder over byggearealer, lagerplads og pakhuse på havnen og enhver henvendelse med forespørgsler fra virksomheder behandles naturligvis fortroligt.

Kolding Havn hjælper gerne virksomheder med at beregne, om det er en god forretning at foretage (yderligere) transport ad vandvejen – den grønne transportvej – samt virksomhedens miljøgevinst ved at omlægge transporten fra land til vand.

Du kan se en folder om havnen via linket nedenfor – og du er naturligvis velkommen til at kontakte os.

Se vores folder om Kolding Havn (åbner PDF-dokument på din skærm).

Sikkerhed og miljø på havnen

Kolding Havn er klassificeret som en sikret havn – det såkaldte IMO ISPS sikringsniveau 1 – hvilket betyder, at man som borger ikke kan færdes frit overalt på havnen. Der er mulighed for adgang til det indre havnebassin tættest på togstationen og Kolding centrum og der er rekreative muligheder i de to lystbådehavne, som drives uafhængigt af organisationen i Kolding Havn. Den ene lystbådehavn er placeret på nordsiden af havnen og den anden ved udløbet af Kolding Å på sydsiden af havnen.

Færdsel på havnen skal altid ske med omtanke, fordi mange køretøjer og arbejdsredskaber opererer her i dagligdagen med store godsmængder.

Kolding Havn er miljøcertificeret efter normen ISO 14 001, som betyder skærpede miljøkrav til håndtering af gods og affald på havnens arealer, herunder også i forbindelse med lastning og losning af skibe.

Overholdelse af en række skærpede miljøkrav i dagligdagen er med til at sikre en endnu grønnere transport ad vandvejen og en mindre belastning af vores miljø.

Se mere om sikring af havnen

Kontakt og åbningstider

Du kan se vores kontaktoplysninger, åbningstider, CVR-nummer, bank og revision via dette link:

Se kontaktoplysninger og åbningstider

Når det kræves og efter aftale er vi klar med vores services 24 timer i døgnet.

Havnen – historie og udvikling

Kolding Havn er både industrihavn, trafikhavn og krydstogthavn. Havnen omsætter på et normalt år mellem 1,1 og 1,3 mio. ton gods via skib. Medregnes alle transportformer, er godsmængden på havnen større endnu.

Havnen har historie tilbage til 1843, hvor den blev indviet i sin første form. Siden er Kolding Havn udvidet mange gange til det nuværende udseende og areal på 50 ha – eller 500.000 kvadratmeter.

Havnens fremtidige udvikling involverer et samlet areal på hele 70 ha, som er det areal, hvor lokalplanen for Kolding Havn er gældende.

Du kan se mere om Kolding Havns historie her: havnens historie (åbner PDF-dokument på din skærm) – eller du kan gå til forsiden af havnens hjemmeside her: GÅ TIL FORSIDEN

​Kolding Havn

Kolding Havn​  // Jens Holms Vej 1 // DK-6000 Kolding

Telefonnummer: +45 7550 2066

E-mail: post@koldinghavn.dk

CVR-nummer: 31014859