ISPS SIKRINGSNIVEAU

​Kolding Havn er godkendt i henhold til IMOs ISPS-kode.


Nuværende sikringsniveau: 1

Havnen identificeres herefter som følger:

Havnens navn: Kolding Havn
Havnens ID nr: 11693
UN lokation: DKKOL


Havnefaciliteters navne / numre

  • DKKOL - 0001N
  • DKKOL - 0002S

Beliggenhed

  • DKKOL - 0001N er på Nordside af havnebassin.
  • DKKOL - 0002S er på Sydside. Havnen er afspærret jf. dette kort.

Sikringsansvarlig(e)

  • Havnedirektør Claus Holm Christensen (PSO)
  • Driftsleder Erik Mikkelsen (PFSO)​

Telefon: (+0045) 7550 2066 (døgnvagt)

E-mail: post@koldinghavn.dk

Dokumenter (DOS): Sikringserklæring skib/havnefacilitet

For yderligere information: www2.imo.org/ISPSCode/ISPSInformation.aspx.

Krav til skibe

Skibe, som ankommer til Kolding Havn, skal til skibets mægler levere følgende oplysninger:

1) De sidste 10 anløbshavne
2) Kopi af skibets "International Ship Security Certificate" ( kun ved 1. anløb )
3) Skibets "Skibshistorisk fortløbene oversigt" (CSR)
4) Besætningsliste
5) Evt. liste over besætningsskift
6) Liste over besøgende om bord under opholdet
7) Liste over firmaer som skal levere varer eller tjenesteydelser under skibets ophold
8) Evt. passagerliste

Skibe, som ved ankomsten ikke har nogen mægler, skal i god tid levere ovennævnte oplysninger påpost@koldinghavn.dk


Krav til besætningen

Besætningsmedlemmer, der ønsker at gå i land, skal være i besiddelse af / medbringe gyldigt ID med foto - f.eks. pas, kørekort eller søfartsbog.


Udstedelse af "Sikringserklæring" (DoS)

Denne udstedes kun under følgende forudsætninger:

1) Skibet befinder sig i et højere sikringsniveau end Kolding Havn.
2) Der har været en sikkerhedstrussel eller hændelse som har berørt skibet eller faciliteten.
3) Skibet har været i en havn/facilitet, som ikke er blevet pålagt at have og gennemføre en godkendt sikringsplan.

Skibe, som opfylder et af de ovennævnte og sikringsforhold (1-3), og som ønsker udstedt en "Sikringserklæring" (DoS) skal foretage sig følgende:​

1) Anmelde til skibets mægler eller Kolding Havn påpost@koldinghavn.dk eller fax.: (+45) 7550 2058 at en DoS ønskes udstedt samt dokumentation for hvilket af ovennævnte punkter (1-3), der er grunden behov.

2) Afvente havnens og/eller havnefacilitetens PFSO. Los- eller lastning må ikke påbegyndes før sikringsforholdene er på plads og i orden.​


Alle udgifter i forbindelse med udstedelse af DoS påhviler skibet.

Kolding Havn​  // Jens Holms Vej 1 // DK-6000 Kolding

Telefonnummer: +45 7550 2066

E-mail: post@koldinghavn.dk

CVR-nummer: 31014859