Arealer og pakhuse2018-10-15T10:57:08+02:00

Arealer og pakhuse

Kolding Havn råder over 525.000 m2 landareal, hvoraf 75.000 m2 er afsat til pakhuse og siloer. Her opbevarer havnens aktører alt fra træ, papir, stål, foderstoffer, gødning og mange andre typer af gods.

På Kolding Havn har vi den seneste årrække oplevet flere skibe og en stærkt øget godsomsætning. For at understøtte væksten, udvider vi med 65.000 m2 attraktiv erhvervsgrund – direkte på havnen! Dermed har du også muligheden for, at udvikle din forretning på Kolding Havn.

Udlejning af arealer og pakhuse prioriteres primært til aktører, der afskiber eller indskiber gods over kaj.

Udlejning af erhvervsarealer – direkte på havnenært område
Kolding Havn udlejer attraktive erhvervsarealer til kunder, hvor det skaber værdi at ligge i et trafikalt knudepunkt – med tæt adgang til skib, tog og lastbiltransport. På Kolding Havn er der et udviklingsorienteret miljø, hvilket giver mange spændende og fleksible muligheder for udvikling af pladskrævende erhverv og industri.

Udlejning af pakhuse – direkte på havnenært område
Kolding Havn tilbyder forskellige former for opbevaring på havnenære arealer. Hvad enten det er udendørsarealer eller under tag i vores pakhuse – så opbevares det på sikrede og aflukkede arealer.

Kolding Havn tilbyder pakhusene i forskellige størrelser og isolerede/ikke-isolerede. Alle pakhuse har let tilgang og er effektivt indrettet, så du er sikret den mest effektive service.

Go to Top