DANSKE HAVNES VANDREUDSTILLING ER VANDRET TIL KOLDING HAVN

Danske Havnes vandreudstilling vandrer. Efter besøg i både Esbjerg og Grenå er den fine udstilling nu vandret til Kolding Havn, hvor udstillingen pryder væggene i den gamle vejerbod.
21 havnefotos, der viser danske havne som de moderne og effektive arbejdspladser, de er.

Formålet med vandreudstillingen er at sætte fokus på havnen som moderne og effektiv arbejdsplads. Derfor er det ikke bare smukke udsigter fra de nogle af Danmarks bedst beliggende arbejdspladser på havnekontoret eller fra kranhuset, der er med i vandreudstillingen, men først og fremmest de funktioner og arbejdsopgaver, der foregår på havnen.

Der er kun godt 1200 ansatte i de danske erhvervshavne i alt. Men oplandsanalyser af havnene spændvidde viser, at havnene beskæftiger op til 10-15 procent i de respektive havnekommuner. Den historie skal fortælles med Danske Havnes vandreudstilling, hvor billederne viser de mennesker, som hver dag og nat arbejder på de danske havne.

Vandreudstillingen kan ses fra mandag den 11/6 i den gamle vejerbod på Kolding Havn i hverdagene mellem kl. 09:00 og 15:00 til og med fredag den 27/7 2018.

2018-06-07T10:41:16+02:00
Go to Top