Historie2018-10-29T15:11:19+01:00

Historie

Kolding Havn er i rivende udvikling – men det er der ikke noget nyt i. Siden indvielsen i 1843, hvor ambitionerne allerede dengang var store, er Kolding Havn vokset og har udviklet sig til en af Danmarks 10 største erhvervshavne.

2018: Kolding Havn fejrer 175 års jubilæum

2018: Ny bestyrelse tiltræder ifm. nyt byråd; Asger Christensen (V) sidder som formand

2017: Kolding Havn når omsætningsrekord – 1.305.916 tons gods over kaj

2016: Anders Vangsbjerg Sørensen tiltræder som havnedirektør 1/5 efter at have været konstitueret havnedirektør siden 1/1

2009: Køb af 100 tons kæmpekran fra Hirtshals Havn

2000: Kolding Havn bliver kommunal selvstyrehavn

1996: Anlæggelse af ro-ro leje samt kajudvidelse på nordhavn

1991: Kolding Havn får administrationsbygning, tegnet af Lauge Juuls Tegnestue

1982 – 1991: Investeringer på 20 mio.kr. i bedre service såsom kraner, lasteanlæg, bugserbåd, mm.

1980: Indvielse af omfattende havneudvidelse på sydsiden af Kolding Havn

1967: Rutebåd til Bornholm etableres

2.verdenskrig: Tyskerne beslaglægger Kolding Havn som bruges flittigt

Mellemkrigstid: Kolding Havn fastholder position som stor provinshavn – med op til 2000 skibsanløb årligt

1. verdenskrig: Kolding Havn er den 4. største provinshavn

1916-1918: Åforlægning, anlæggelse af Buen og Sdr. Havnevej med dobbelt jernbanespor og forøgelse af havneareal fra 20 ha til 70 ha.

1909: Stor udvidelse hvor bl.a. havnebassin og sejlrende uddybes til 7 meter

1898: Kolding eksportmarked etableres på Kolding Havn

1896: Kolding Havn får sin første kran

1880erne: Første pakhus til korn- og foderstoffer bygges

1880erne: Øen Trindholm bliver landfast med havnen

1875: Første jernbanespor til havn anlægges

1866: Jernbanen kommer til Kolding

1861: Dampskibshavn anlægges

1843: Indvielse af Kolding Havn sker den 24. oktober og anlægget kostede 23.547 rigsbankdaler og 18 skilling sølv

1842: Etablering af Kolding Havn påbegyndes den 1.maj. Havnebassinet bliver 250 fod (80 meter) langt og 180 fod (57 meter) bredt med en dybde på 9 fod (2,6 meter)

1841: Købmand Caspar F. Müller foretager optælling og beregninger på en havn for egen regning. Herefter udarbejder Generaltoldkammerets havneinspektør, kaptajn Leth en plan for havnebassinet

 Billede: Kolding Stadsarkiv

Go to Top