ISPS2019-03-12T10:49:00+01:00

ISPS

Kolding Havn følger international lovgivning om sikring af skibsfarten samt havnefaciliteter og lever dermed op til de krav den Internationale Maritime Organisations stiller til ISPS.
Bl.a. derfor er adgangen til Kolding Havn kontrolleret ved hjælp af hegn, porte og videoovervågning og det er kun personer med gyldigt id-kort, registreret BroBizz eller udleveret kode, der må opholde sig på de sikrede faciliteter. BroBizz skal man selv rekvirere, hvorefter registreringen sker i administrationen på Kolding Havn.
Øvrige gæster, leverandører mv. til skibe i og virksomheder på havn kan få adgang ved at henvende sig via ”dørtelefonen”, der står placeret ved indgangsportene til havnen.

Sikringsfacilitet 1: DKKOL – 0001N (Nordside af havnebassin)
Sikringsfacilitet 2: DKKOL – 0002S (Sydside af havnebassin)
Navn: Kolding Havn
ID-nr.: 11693
UN lokation: DKKOL

Yderligere oplysninger fås hos de sikringsansvarlige:
PSO: havnedirektør, Anders Vangsbjerg Sørensen på tlf.nr.: +45 75 50 20 66
PSFO: driftleder, Johnny Sørensen på tlf.nr.: +45 75 50 20 66

Hvad betyder ISPS sikring?
• Ensartede regler for sikringsniveau i Europa
• Restriktioner for skibe og mandskab
• Restriktioner for adgang til erhvervshavnen
• Større sikkerhed – herunder arbejdsmiljø

Go to Top