Masterplan

EN HAVN I UDVIKLING

Masterplan 2018-10-31T14:04:24+00:00

Masterplan 2018 – 2025

Download udviklingsplan 2018 – 2025

KOLDING HAVN, EN UNIK HAVN- I DAG OG I FREMTIDEN

Kolding Havn er en vigtig erhvervshavn for Danmark og i særdeleshed for Kolding.

Det er en unik trimodalhavn, der kombinerer skib, tog og lastbil, hvilket skaber grobund for lokalt erhvervsliv, beskæftigelse og vækst. Havnen er i forhold til teknologi og services inde i en bæredygtig udvikling og er på forkant med aktuelle forandringer i samfundet. Den trimodale transport samt innovativ, bæredygtig udvikling er havnens fokusområder, og det danner grundlaget for havnens forretningsudvikling, hvilket denne masterplan vil styrke.

Denne masterplan rækker frem mod 2025 og beskriver, hvor Kolding Havn er i dag, havnens mål for fremtiden og hvilke handlinger, der skal til for at nå disse mål. Masterplanen er et led i havnens strategiske forretningsudvikling og skal sikre rammerne for udviklingen af de fysiske havnefaciliteter, adgangsforhold til havnen og den service, havnen kan tilbyde kunderne.