NYTÅRSKUR PÅ KOLDING HAVN

GODT NYTÅR
Traditionen tro afholdt Kolding Havn nytårskur mandag d. 7. januar 2019, hvor havnens virksomheder og samarbejdspartnere kunne ønske hinanden godt nytår med tak for samarbejdet i 2018.
Bestyrelsesformand Asger Christensen bød velkommen og ønskede alle et godt nytår fra Kolding Havn. I en tale pointerede bestyrelsesformanden, at det ligger Kolding Havn meget på sinde at yde en god og professionel service til havnens virksomheder. Et højt serviceniveau er fortsat målet – også efter et flertal i byrådet, som bekendt, har stemt for en nedlæggelse af erhvervshavnen indenfor en tidshorisont på 25 år.

ÅRETS HAVNEPULLERT 2019
Traditionen tro, skulle årets havnepullert også uddeles til en person eller virksomhed, som har eller har haft sit virke på Kolding Havn og kan gives for et nyt initiativ eller en lang tro indsats, der har gavnet Kolding Havn.
Ordet blev givet til modtageren af “Årets Havnepullert” 2018 Svend Erik Hansson – som den første, og dermed også seneste, modtager af hæderen, skulle han overrække prisen til den næste “Årets Havnepullert” 2019.
Svend Erik Hansson trak spændingen ud i sin tale, hvem kunne prismodtageren 2019 være? – Da der blev nævnt 30 års indsats for havnen sammen med et fødselsår, stod det klart, at “Årets Havnepullert” 2019 blev Per Bødker Andersen, medlem af havnebestyrelsen i mange år og tidligere borgmester i Kolding igennem 24 år.
Det var en tydeligt berørt modtager af hæderen, som takkede varmt for modtagelsen. Til lykke med prisen.
Der var trængsel på havnekontoret i de halvanden time, hvor nytårskuren blev afholdt. Kolding Havn ønsker alle et rigtigt godt nytår

2019-01-08T14:35:36+01:00
Go to Top