Søg
Close this search box.

Om os

En aktiv erhvervshavn med stolte og solide rødder
Kolding Havn hviler ikke på historiens laurbær med mange gode historier og udvidelser siden “Kolding Havn anno 1843”. Vi ser historien som et solidt fundament for nutidens udvikling af havnen.

Kolding Havn i stadig udvikling

Havnen har udviklet sig fra en traditionel modtagehavn til et innovativt center for transportløsninger og forretningsudvikling. Den moderne erhvervshavn er under stadig udvikling, understøttet af en grøn strategi.

Vi ønsker at tiltrække virksomheder, som vil medvirke til fornyelse og udvikling inden for transportløsninger, forædling af produkter og optimering af services. Virksomheder, som kan se en merværdi i at være til stede på havnen.

Hvordan sker udviklingen på Kolding Havn?

  • Vi samarbejder om forretningsudvikling og services på havnen
  • Vi har fysiske rammer til udvikling – også de kommende år
  • Vi er en aktiv spiller i udviklingsprojekter på og nær havnen
  • Vi har en central placering for transportløsninger og tilknyttet forretning

Bestyrelse

​Havnebestyrelsen varetager forvaltningen af havnen i overensstemmelse med reglerne i Havneloven.

Vi er en kommunal selvstyrehavn med en bestyrelse, som består af 3 politikere og 4 erhvervsrepræsentanter med forskellige kompetencer. Bestyrelsen bliver valgt for en 4-årig periode i forbindelse med kommunalvalg.

Historie

Kolding Havn er i rivende udvikling – men det er der ikke noget nyt i. Siden indvielsen i 1843, hvor ambitionerne allerede dengang var store, er den vokset og har udviklet sig til en af Danmarks 10 største erhvervshavne.

2018: Kolding Havn fejrer 175 års jubilæum

2018: Ny bestyrelse tiltræder ifm. nyt byråd; Asger Christensen (V) sidder som formand

2017: Kolding Havn når omsætningsrekord – 1.305.916 tons gods over kaj

2016: Anders Vangsbjerg Sørensen tiltræder som havnedirektør 1/5 efter at have været konstitueret havnedirektør siden 1/1

2009: Køb af 100 tons kæmpekran fra Hirtshals Havn

2000: Kolding Havn bliver kommunal selvstyrehavn

1996: Anlæggelse af ro-ro leje samt kajudvidelse på nordhavn

1991: Kolding Havn får administrationsbygning, tegnet af Lauge Juuls Tegnestue

1982 – 1991: Investeringer på 20 mio.kr. i bedre service såsom kraner, lasteanlæg, bugserbåd, mm.

1980: Indvielse af omfattende havneudvidelse på sydsiden af Kolding Havn

1967: Rutebåd til Bornholm etableres

2.verdenskrig: Tyskerne beslaglægger Kolding Havn som bruges flittigt

Mellemkrigstid: Kolding Havn fastholder position som stor provinshavn – med op til 2000 skibsanløb årligt

1. verdenskrig: Kolding Havn er den 4. største provinshavn

1916-1918: Åforlægning, anlæggelse af Buen og Sdr. Havnevej med dobbelt jernbanespor og forøgelse af havneareal fra 20 ha til 70 ha.

1909: Stor udvidelse hvor bl.a. havnebassin og sejlrende uddybes til 7 meter

1898: Kolding eksportmarked etableres på Kolding Havn

1896: Kolding Havn får sin første kran

1880erne: Første pakhus til korn- og foderstoffer bygges

1880erne: Øen Trindholm bliver landfast med havnen

1875: Første jernbanespor til havn anlægges

1866: Jernbanen kommer til Kolding

1861: Dampskibshavn anlægges

1843: Indvielse af Kolding Havn sker den 24. oktober og anlægget kostede 23.547 rigsbankdaler og 18 skilling sølv

1842: Etablering af Kolding Havn påbegyndes den 1.maj. Havnebassinet bliver 250 fod (80 meter) langt og 180 fod (57 meter) bredt med en dybde på 9 fod (2,6 meter)

1841: Købmand Caspar F. Müller foretager optælling og beregninger på en havn for egen regning. Herefter udarbejder Generaltoldkammerets havneinspektør, kaptajn Leth en plan for havnebassinet

 Billede: Kolding Stadsarkiv

Inden du fortsætter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og vær først til at få et samlet overblik over havnens aktiviteter