Ris og ros

Ris og ros 2018-10-26T11:22:00+00:00

Et godt naboskab – kontakt os hvis du oplever andet

Kolding Havn gør en stor indsats for et godt naboskab til de mange, som er aktive med sejlads eller på anden måde bor eller færdes tæt på erhvervshavnen. En del af denne indsats består i, at tilrettelægge det daglige arbejde på havnen, så der er mindst mulige gener for naboerne, specielt med støv og støj ved lastning, losning og transport på havnen.

Vi bruger mange resurser på processer, udstyr, uddannelse og teknikker  og har flere gange strammet op på de interne procedurer for at mindske generne – men en absolut støv- og støjfri erhvervshavn kan nok heller ikke forventes med håndtering af over 100.000 tons gods hver måned. Skibe i havn og øget godsmængder skaber travlhed, som medfører jobs og som i sidste ende understøtter lokalområdets erhvervsliv og velfærd.

Oplever du en situation, der er til stor gene, så er det er vigtigt, at vi får besked straks mens situationen stadig er der – så vi kan sætte ind hurtigst muligt og forbedre processerne.

Vi siger på forhånd tak for din og jeres indsats for et fortsat godt naboskab, som vi opfordrer til, plejes i fælles interesse.

Kontakt os på: +45 7550 2066

Ved udfyldning af nedenstående formular accepteres der, at Kolding Havn opbevarer oplysninger på dig. Du kan altid få disse slettet ved at kontakte Kolding Havn.

Ris og Ros

  • Slip fil her eller