Søg
Close this search box.

Arbejdsområder

Vi arbejder med Bulk, Projektlaster, Recycling, Coils, Papir, Big Bags, Stålelementer, m.m.
Vi tilbyder din virksomhed en tilpasset fleksibel løsning med opbevaring og videre transport til slutkunden – så kan du koncentrere dig om din forretning.

Opbevaring og transport

Vi hjælper med at finde en løsning, hvor faktorer som tid, håndtering og lager, miljøhensyn, efterbehandling og naturligvis økonomi indgår – så det virker optimalt for dig og din virksomhed.

Fokus på din virksomhed

Hvorfor vælge os?

Hos os får du den mest effektive løsning til opbevaring og transport. Vi har opbevaring på sikrede kajarealer, i overdækkede pakhuse eller i siloer. Vi er én af de eneste havne i Danmark, hvor alle tre transportformer bliver benyttet: skib, tog og lastbil – den trimodale transport eller kombinationstransport. Det sikrer fleksibilitet til din transport.

Bulk 

Effektiv håndtering af bulkgods

Vi er specialister i effektiv håndtering af bulkgods, hvor vi har mangeårig ekspertise med både fast og flydende form.

Vi råder over forskellige krantyper og andet avanceret terminaludstyr – vi kan derfor altid tilbyde din virksomhed en løsning til håndtering af dit gods. Du kan se konkrete eksempler på godstyper, vi håndterer i dag, herunder:

Fast bulk:

  • Foderstoffer
  • Gødning
  • Korn
  • Træpiller
  • Træflis
  • Skærver, sten og grus
  • Cement
  • Jern- og stålprodukter

Flydende bulk:

  • Bitumen
  • Fiskeolie

Projektlaster

Håndtering og opbevaring af store emner

Det er en klar tendens, at håndtering af projektlaster bliver stadig mere komplekst – med vores specialudstyr, store arealer og vide porte kan vi håndtere selv meget store speciallaster, herunder “Odd Size Cargo”.

Vi har eksempelvis stor erfaring med håndtering af vinger og tårnsektioner til vindmølleindustrien – med levering over hele verden. Vi tilbyder også emballering og forsendelse af andre speciallaster, som f.eks. tankanlæg til industrien.

Recycling

De nødvendige ressourcer

Recycling af ressourcer i den cirkulære økonomi giver et betydeligt bidrag Worldwide til fremstilling af nye produkter. På havnen har vi flere eksempler på recycling, primært indenfor jern/stål, papir og glas. Hos Kolding Havn er vores affaldshåndtering og genvinding desuden sat i system, med sortering bedre end EU-kravene. Arbejder du med recycling eller den cirkulære økonomi i det hele taget? Så vil vi gerne fortælle om dine muligheder på havnen – vi er gerne din samarbejdspartner indenfor cirkulær økonomi, genvinding, affaldshåndtering, m.v.

Coils

Professionel håndtering af store stålruller

Et speciale på Kolding Havn er håndtering og opbevaring af stålcoils – lagerhotellet på havnen sørger for et klimakontrolleret miljø til de tonstunge stålruller. Coils ankommer via skibe eller banevogne, direkte til terminalerne på nordkajen – herfra tilbyder vi videre håndtering via bil, tog eller skib til stålindustrien i det meste af Danmark.

Papir

Papirvarer til presse og emballage

På havnen håndterer og opbevarer vi papirvarer i kæmpe ruller på speciallagre. Hovedparten anvendes af den trykte danske presse samt i emballageindustrien. Håndtering af papirrullerne er et godt eksempel på en godstype, hvor både skib, tog og lastbil er i spil.

Big bags

 Fleksible løsninger lette af håndtere

På havnen tilbyder vi professionel opsækning i kraft af et antal opsækningsanlæg med høj kapacitet – vi tilbyder desuden komplette terminalløsninger. Vi kan med moderne højkapacitetsanlæg opsække f.eks. gødning, træpiller og andre typer løsvarer i big bags a’ 500-1500 kg samt – via et fuldautomatisk sækkeanlæg – småsække omkring 10 – 25 kg. Fra vores specialbyggede terminaler udleverer vi direkte til kunderne efter ordre.

Stålelementer

Effektiv håndtering af stål til byggeri

Vi har en betydelig erfaring med stålelementer til byggebranchen – de største mængder stål kommer med skib, men stålbjælker kan også håndteres på jernbanevogne de fleste steder på havnen, da vi har banespor på både Nord- og Sydhavnen. Vi kan allokere plads på havnen til stål eller andre godstyper til større byggerier efter nærmere aftale.

Inden du fortsætter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og vær først til at få et samlet overblik over havnens aktiviteter