Søg
Close this search box.

Besejlingsforhold

Kolding Havn kan besejles alle døgnets 24 timer – se beskrivelse af fyr herunder
Indsejlingen til havnen sker via Kolding Fjord – fra Drejens Odde fører en 3 km lang gravet sejlrende, med en bundbredde på 30 m og dybde på 7 m, til Kolding Havn.

De største skibe

De største skibe, der kan besejle havnen har en skibslængde på 190 m og 22 m i bredden ved en dybgang på 6,8 m, henholdsvis 190 m længde og 27,4 m i bredden ved en dybgang på 6,2 m.

Kolding Havns beliggenhed er 55⁰29,5’N 9⁰29,5’E.

For max dybde, se ovenstående kort.

Fyr:

Kolding Bag- og Forfyr leder holdt overet (267°) gennem den W-lige del af den gravede rende. Fyrene viser rødt, fast lys og er tændt hele døgnet.

Bagfyr: Grå gittermast placeret cirka 250 meter nord for Inderhavn.

Forfyr: Grå gittermast placeret cirka 514 meter fra bagfyr.

Opmærksomheden henledes på, at fyrlinien ikke kan benyttes på strækningen nord for Løger Odde.

Kolding Havns fyr står placeret på yderenden af læmolen på Yderhavnens N-side og viser grønt blink. Det er et galvaniseret, cylinderformet rør med reflekterende, grøn tværstribe.

Det andet fyr står placeret på yderenden af læmolen på Yderhavnens S-side og viser rødt blink. Det er et galvaniseret, cylinderformet rør med reflekterende, rød tværstribe.

Se i øvrigt plan.

Ankerplads findes ved indsejlingen til Kolding Fjord ved Skærbæk klar ad ledefyr og kabler. Der er ankringsforbud i sejlrende.

Vandstand:

Der er ingen mærkbar tidevandsforskel, forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 meter. E-lige vinde kan give op til 1,5 meter højvande og W-lige vinde ned til 1,5 meter lavvande.

Find mere information på Den Danske Havnelods

Inden du fortsætter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og vær først til at få et samlet overblik over havnens aktiviteter