Søg
Close this search box.

Ekstra services

Vi har en række ekstra services til skibe og kunder
Kolding Havn tilbyder en række services til skibe og kunder – alt fra frisk vand i skibets ferskvandstanke til afhentning af skibsaffald, som inkluderer miljørigtig bortskaffelse.

Se vores ekstra services herunder

El og vand, Skibsaffald med afleveringspligt, Miljømæssig affaldshåndtering, Aflevering af slop-olie, Registrering af BroBizz – se nærmere beskrivelse herunder.

El og vand

El og ferskvand kan rekvireres på alle havnens kajer – bestilling via havnens driftsafdeling.

På samtlige kajer er der el-skabe og kajstikkontakter med en kapacitet på op til 3 x 400 V/63 A.

For nærmere vilkår – se venligst Forretningsbetingelser for indeværende år.

Affald – afleveringspligt

Alle skibe, der anløber danske havne, har pligt til at aflevere affald på havnen. En mindre mængde affald kan være undtaget, hvis det miljømæssigt forsvarligt kan opbevares ombord – og det afleveres til en efterfølgende havn.

Affaldshåndtering

Havnens ordninger for modtagelse af affald sikrer en miljømæssigt korrekt håndtering af skibes drifts- og lastaffald. Vi gør det nemt for skibe at aflevere deres affald på havnen, så affald ikke udledes eller dumpes i havet.

Affaldshåndteringsplan kan hentes via nedenstående link:

Affaldshåndteringsplan (PDF)

Aflevering af slop-olie på Kolding Havn

Slop og andet flydende olieholdigt affald modtages i henhold til lovgivning om modtagerordning for affald fra skibe. Afleveringen skal aftales med Kolding Havn senest 24 timer før ankomst.

Olieaffaldet afhentes i 1 m3 store dunke, hvorefter en miljøpartner varetager indsamlingen. Olierne genraffineres så skadelige tungmetaller og andre forurenende stoffer fjernes.

Skibene skal selv sørge for at pumpe olieaffaldet til disse beholdere. Det er muligt at få leveret en mobil tankvogn til aflevering af olieaffald ved alle kajer. Der kan afleveres op til 1 m3 uden beregning.

Registrering af BroBizz

Adgang med BroBizz til havnen

Det er muligt at anvende BroBizz som adgang til Kolding Havn – en oplagt løsning for køretøjer, som jævnligt har ærinde på havnen. Oprettelse af adgang sker ved henvendelse til den skibsmægler eller havnevirksomhed, som er din primære samarbejdspartner på havnen. Der opkræves et årligt gebyr pr. BroBizz/køretøj for håndtering af adgang med BroBizz til havnen.

Inden du fortsætter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og vær først til at få et samlet overblik over havnens aktiviteter