Søg
Close this search box.

Vækststrategi og resultater

Fokusområder til kontrolleret vækst
Kolding Havns strategi har tre fokusområder, som tilsammen skal sikre havnen en fortsat robust og kontrolleret vækst. En selvstændig grøn strategi understøtter de tre strategiske fokusområder.

Kombitransport, Specialisthavn, Landlord

De strategiske fokusområder supplerer hinanden med en synergieffekt til gavn for den fortsatte forretningsudvikling på Kolding Havn.

Fokusområde: Kombi-transport

Havnen er et såkaldt trimodalt eller kombi transportcenter, hvor de tre transportformer skib, tog og bil mødes – denne type havn er en sjældenhed i Danmark.

Vi tilbyder kombinationen af vejtransport, banetransport og søtransport, som giver en fleksibilitet i de samlede transportløsninger – det kommer vores kunder til gode. Dit valg af transportløsning kan være helt individuelt – vi tilpasser løsningen til dine transportbehov som kunde.

Vi er gerne behjælpelige med at finde den mest grønne og økonomiske transport til dig.

Havnens centrale placering tæt på både jernbanens nord-syd linjeføring samt motorvejsnettets E20 og E45 gør havnen til regionens naturlige udgangspunkt for videre transport til resten af Danmark og det meste af Europa.

Fokusområde: Specialisthavn

Vi har specialiseret os i håndtering af specialgods – og fokuserer på en fortsat udvikling ad den vej, herunder med projektlaster, hvor der typisk er store forskelle i opgaven fra gang til gang.

På Kolding Havn er vi allerede specialister i håndtering af en række godstyper, herunder forskellige typer af stål, papir, gødning og foderstoffer samt andre bulklaster. Vi vægter en effektiv og korrekt håndtering af godset – også når det gælder miljøet. Sammen kan vi finde de aktuelle løsninger med specialudstyr og særlige lagerfaciliteter til dit gods.

Vi ønsker at få udbytte af det fortsatte udviklingspotentiale sammen med kunder, der stiller særlige krav til havnens kompetencer, terminaludstyr, pakhusindretning, uddannelse, etc.

Fokusområde: Landlord rollen

Kolding Havn udlejer havnens arealer til virksomheder, som kan benytte havnefaciliteter til at udvikle deres forretning yderligere – vi kalder det en “Landlord rolle” som strategisk indsats.

Den typiske virksomhed på havnen kunne være distributør, pick&pack-virksomhed, logistikvirksomhed, en virksomhed inden for cirkulær økonomi, recycling eller upcycling, eller anden form for virksomhed, som med fordel kan benytte havnen og de mange tilknyttede serviceydelser.

Som udlejer har vi en naturlig interesse i, at du som lejer på havnen trives og udvikler din forretning.

Vision og mission

Vision

Kolding Havn vil være den bedste short sea shipping havn til at skabe rammer for udvikling og vækst inden for vores kerneområder

Mission

Kolding Havn skaber innovative kundetilpassede løsninger i samspil med omverdenen

Resultater – tal og statistik

Årsrapporter

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Gods- og økonomiomsætning

Inden du fortsætter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og vær først til at få et samlet overblik over havnens aktiviteter