KOLDING HAVN ANSÆTTER NY DRIFTSLEDER

Fredag den 1. juni 2018 starter Johnny Sørensen som ny driftsleder på Kolding Havn.

Efter en rekrutteringsproces gennemført i samarbejde med Ramsdal Gruppen er det lykkedes at udvælge Kolding Havns nye driftsleder.

Efter nøje udvælgelse er det blevet besluttet at ansætte Johnny Sørensen i den nye position, som han overtager fra den tidligere driftsleder, der går på pension efter mere end 30 år på Kolding Havn.
Johnny Sørensen har siden 2011 været ansat ved Kolding Havn som kranfører, men er på lige fod med de andre ansøgere, blevet screenet og evalueret.

Johnny Sørensen er uddannet landmand samt brandmand, og har siden 2007 været ansat som maskinfører hos Brdr. Weisbjerg på Kolding havn, hvorefter han i 2011 startede som kranfører hos Kolding Havn.

Som driftsleder får Johnny Sørensen ledelsesansvaret for Kolding Havns driftsafdeling, som består af 9 driftsmedarbejdere og skal samtidig fungere som sparringspartner for den administrerende direktør. Herudover bliver han ansvarlig for kontakten med skibsagenterne omkring de operative opgaver.

”Jeg glæder mig til at starte i jobbet som driftsleder og sætte mit præg på Kolding Havn, selvom det er en tung arv jeg skal løfte. Jeg ser det som en fordel, at jeg kender til havnen – både de ansatte, kunderne og forretningsområderne og vil gøre mit for, at skiftet bliver så simpelt som muligt” siger Johnny Sørensen

Vi ønsker Johnny tillykke med stillingen som driftsleder på Kolding Havn.      

                     

2018-05-31T14:16:21+02:00
Go to Top