Søg
Close this search box.

Inden du fortsætter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og vær først til at få et samlet overblik over havnens aktiviteter

Kolding Havn metalbunken: skrot eller guld?

skrot eller guld? metalbunken på kolding havn

Metalbunkerne på Kolding Havn vokser, hvilket nogle vil se som knap så godt, da det jo er skrot, hvor andre vil kigge på det og se en ressource. Kolding Havn har eksisteret siden 1843 og er i dag blandt Danmarks 15 største havne med en samlet godsomsætning på 1,3 millioner ton. Havnen er en udviklingsorienteret og moderne erhvervshavn med flere end 20 virksomheder, hvor 800 ansatte har deres daglige gang.

Derfor prøver vi at holde os opdaterede på udviklingen, hvor efterspørgsel efter transport af metal på skibe er vokset. Lad os dykke ned i, hvorfor det er tilfældet.

Metalbunkerne på Kolding Havn: En ressource eller skrot?

De to metalbunker på Kolding Havn er et interessant emne at italesætte. På den ene side kan man argumentere for, at bunkerne er en ressource, der kan genbruges og bidrage til en cirkulær økonomi. På den anden side kan man også stille spørgsmålet til, om bunkerne blot er skrot og ikke længere har værdi?

Få 3 personers vinkler på metalbunkerne på havnen i videoen her med bæredygtighedsekspert, Carsten Borch, H.J. Hansen Recycling Group samt Kolding Havn herunder.


Få 3 personers vinkler på metalbunkerne på havnen i videoen her med bæredygtighedsekspert, Carsten Borch, H.J. Hansen Recycling Group samt Kolding Havn herunder.

Hvorfor er cirkulær økonomi og havnen et godt match?

Cirkulær økonomi er først og fremmest en økonomisk model, der fokuserer på at minimere affald og maksimere genanvendelse af ressourcer. I stedet for at smide ting væk, når de ikke længere anses som værende nyttige, bliver de genanvendt og genbrugt i nye produkter. Dette bidrager til at reducere miljøbelastningen og skabe en mere bæredygtig fremtid.

I denne sammenhæng kan man argumentere for, at metal- og jernbunkerne på Kolding Havn er en ressource. Metal kan nemlig genanvendes igen og igen uden at miste sine egenskaber. Med andre ord kan nye produkter laves på baggrund af cirkulær genanvendelse.

På den anden side kan man også argumentere for, at bunkerne er skrot. Måske er noget af metallet i bunkerne ikke af høj nok kvalitet til at blive genanvendt eller måske er det for dyrt at transportere det til et sted, hvor det kan genanvendes. Lige præcis her kommer en havn ind i billedet. Transport med skib er billigt, da man kan have utroligt store mængder med på bare ét skib. Dermed bliver det langt mere økonomisk rentabelt at genbruge metallet, og man undgår derfor også, at metallet ender som skrot.

skrot eller guld? metalbunken på kolding havn

Bæredygtighedsekspert om skrot på Kolding Havn

I en video om metalbunken på Kolding Havn på YouTube filosoferer Carsten Borch over, om det er skrot eller en ressource, som er i bunken med jern og stål på Kolding Havn. Han spørger sig selv, om det er rent guld, set som et råvarelager? Han foreslår også, at vi alle bliver endnu bedre til at genbruge brugte ressourcer. Noget som vil sætte mere fokus på emnet, hvilket vil føre til, at flere ressourcer bliver en del af et cirkulært system, hvor vi genbruger – i stedet for at smide væk.

Hvem håndterer metallet på havnen?

H.J. Hansen Recycling Group håndterer metallet, og har udviklet en lang række processer for, at så meget metal og jern som muligt kan blive genanvendt. Ja, de er deciderede eksperter i det. Læs mere om beslutningen fra H.J. Hansen om at blive en del af Kolding Havn.

Udover de er gode til at håndtere metallet, betyder hensynet til naboerne også meget. Noget som vi naturligvis også italesætter dagligt.

Kolding Havn prøver derfor at gøre sit for, at alle føler sig inkluderet og hørt på havnen:

  1. Naboerne
  2. Virksomhederne
  3. Havnen selv og dens ansatte
  4. Såvel som byens fortsatte udvikling og en mere bæredygtige fremtid

Vi tror absolut på, at ovenstående grupper kan sameksistere og endda finde synergier, som kommer alle til gode både nu såvel som i fremtiden.

Skrothandel på Kolding Havn

Pudsigt nok, taget i betragtning af, at metalbunkerne vokser, er der ikke længere skrothandel med privatpersoner på Kolding Havn. Heldigvis findes der lokale skrothandlere i Kolding, såsom Terkelsen & Co., der tidligere holdt til på havnen – med mere end 55 års erfaring samt ISO 14001 certificeret. Derudover findes også andre virksomheder med erfaring indenfor skrothandel. Ønsker du at vide mere om virksomheden, som handler med skrotbunkerne og ressourcerne, kan du kontakte H.J. Hansen. 

Læs flere historier her

Inden du fortsætter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og vær først til at få et samlet overblik over havnens aktiviteter