Ny port på nordkajen

KIBO er med til at sikre driften på Kolding Havn

Kolding Havn stod over for noget af en udfordring, da porten til nordkajen var for lille, og der dermed ikke kunne tages store emner ind på havneområdet.
Det medførte begrænset udviklingspotentiale for havnen og der blev derfor taget til overvejelse, om Kolding Havn skulle investere i en ny og større port.
Under overvejelserne blev den eksisterende port dog påkørt i så voldsom en grad, at den alligevel skulle skiftes. Beslutningen om at få en ny port var dermed truffet.

Port fra KIBO: HTC foldeport med en friåbning på 12 meter til Kolding Havn.

Jagten på en multifunktionel port

Der skulle have en ny port til og den nye port skulle ikke blot være større end den forhenværende; den nye port skulle også kunne fungere som erstatning for to porte. For at sikre ind- og udkørsel til nordkajen, som ligger på samme vej, havde Kolding Havn nemlig monteret en foldeport til indkørselsvejen og en foldeport til udkørselsvejen, således vejene kunne åbnes og lukkes uafhængigt af hinanden. De to porte havde dog hver især kun en friåbning på 4 meter og dermed kunne der ikke komme større emner igennem portene.

En to-i-én-løsning

Løsningen på port-problemet er en HTC foldeport med en samlet friåbning på 12 meter og en dertilhørende to-vejs-funktion, så porten også kan fungere som to separate porte med friåbninger på 6 meter. 

Den samlede friåbning på 12 meter betyder dermed, at brede emner nemt kan lukkes ind og ud af havneområdet, og foldeportens to-vejs-funktion sikrer, at indkørsels- og udkørselsvejene fortsat kan åbnes og lukkes uafhængigt af hinanden. Den nye foldeport på Kolding Havn optager desuden væsentligt mindre plads end dens to forgængere. 

Foldeportens to-vejs-funktion sikrer, at indkørsels- og udkørselsvejene fortsat kan åbnes og lukkes uafhængigt af hinanden.

Flytbar BroBizz og adgangskontrolsystem

For at kunne gøre brug af den nye foldeports store friåbning var det dog nødvendigt, at BroBizzen og adgangskontrolsystemet i midterrabatten blev gjort flytbare. KIBOs afdeling for Elektronisk Overvågning udarbejdede derfor et mobilt system til både BroBizz og adgangskontrolsystemet, så de nu nemt kan flyttes efter behov.

Den nye foldeport samt det flytbare adgangskontrolsystem og BroBizz har nu været i brug siden sommeren 2018, og det har vist sig at være en helt optimal løsning. Med få menneskelige ressourcer kan der nu nemt lukkes store emner sikkert ind og ud af havneområdet og samtidig bibeholde almindelig ISPS-drift.

KIBOs afdeling for Elektronisk Overvågning har udarbejdet et mobilt BroBizz- og adgangskontrolsystem, som nemt kan flyttes når brede emner skal igennem porten.

www.kibosikring.dk

2019-03-08T11:29:12+01:00
Go to Top