Søg
Close this search box.

Inden du fortsætter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og vær først til at få et samlet overblik over havnens aktiviteter

Ny strategi for byens erhvervshavn

Hvad betyder det for Kolding Havn og byen?

Bestyrelsen for Kolding Havn har udarbejdet en ny strategi for byens erhvervshavn, som netop er blevet godkendt af Byrådet i går, tirsdag – vi har spurgt Birgitte Munk Grunnet, forkvinde for havnebestyrelsen og første viceborgmester i Kolding kommune, om, hvilken betydning det får?

”Der er ingen tvivl om, at det er en milepæl for vores erhvervshavn, men også det gode samarbejde mellem havnen og Byrådet. Jeg har med min dobbelte rolle som forkvinde for bestyrelsen og som første viceborgmester aldrig følt, at der var to parter under udarbejdelsen af strategien. Vi havde samme mål fra både byens og havnens side, og det var primært afklaring og ro med hensyn til fremtiden”, indleder Birgitte Munk Grunnet.

Den nye strategi betyder arbejdsro for erhvervshavnen de kommende mange år, hvor der med strategien er enighed om, hvilke arealer, der skal anvendes til havnedrift og hvilke områder, som bedre egner sig til byrum, f.eks. til rekreative formål. På havnen ses allerede tiltag med streetfood, løb, rock på havnen, kunst, m.v. – så mere byliv på havnen er allerede en realitet som udgangspunkt for den videre udvikling.

En bæredygtig havn

”Vi vil udvikle en bæredygtig erhvervshavn i Kolding, som skaber værdi for hele området, både for virksomheder og borgere”, fortsætter Birgitte Munk Grunnet, ”men vi skal samtidig også være en sund og solid forretningsorienteret havn. Vi vil gøre den grønne omstilling og udvikling til vores brand og implementere det i vores forretninger – og vi indgår gerne i partnerskaber med det formål for øje. Ja, det er et klart signal, vi gerne vil sende til vores omverden og nære interessenter.”

Med den nye strategi ser vi en erhvervshavn, som er afklaret med de fremtidige udviklingsarealer til havnedrift, men som også vil bygge videre på sameksistensen med byen og det omgivne samfund i det hele taget. Efterhånden vil det blive mere synligt, at by og havn hænger sammen med fælles aktiviteter, f.eks. med tiltag omkring inderhavnen, hvor der er flere operatører allerede – som det ses snart med streetfood, der åbner primo april på havnen.

”Vi oplever mange, som spørger til Falck-grunden, der også er ejet af Kolding Havn”, slutter Birgitte Munk Grunnet, ”det er da også et spændende område, tæt på byens centrum, som forventes at blive tilgængeligt indenfor et par år. Vores strategi peger med dette område på, at der hér også kan komme byrum af den ene eller anden art – men mere konkret anvendelse er der ikke taget stilling til.”

Læs flere historier her

Inden du fortsætter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og vær først til at få et samlet overblik over havnens aktiviteter