Lods- og slæbebådsservice2018-10-15T11:44:31+02:00

Lods- og slæbebådsservice i Kolding Havn

Lodsen kan rådgive og hjælpe skibets fører under sejladsen med baggrund i lodsens særlige viden om de danske farvande. De snævre danske farvande er passagen til og fra Østersøen og samtidig nogle af verdens mest trafikerede.

Kolding Havn råder over egen isbrydende slæbebåd, Caspar, der anvendes til at slæbe et skib, en pram eller lignende ind i havnebassinet. Slæbebåden har 700 hk og en kapacitet på 7 tons pæletræk. Slæbe- og bugseringsassistance rekvireres kun for skibe med lods ombord.

Kolding Havn samarbejder med følgende partnere:

 DanPilot
DanPilot
Havnepladsen 3A
DK-5700 Svendborg

Tlf.: +45 63 25 66 66
Mail: danpilot@danpilot.dk
www.danpilot.dk

For yderligere information, så henviser vi til Lodstilsynets ”Bekendtgørelse om anvendelse af lods”

Go to Top