Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Mette – et medlem af bestyrelsen for Kolding Havn

Inden du fortsætter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og vær først til at få et samlet overblik over havnens aktiviteter

Mette – et medlem af bestyrelsen for Kolding Havn

Portræt af Mette Høi Davidsen

Lær Mette at kende

Mette Høi Davidsen er medlem af bestyrelsen for Kolding Havn. Her på siden kan du lære Mette bedre at kende og få indblik i hendes rolle i bestyrelsen.

Som person er Mette både helheds- og handlingsorienteret. Mette har arbejdet som selvstændig indenfor ejendomsudvikling og en række virksomheder inden for refurbishment siden 2006. Mette udtrykker: ”Jeg har været så heldig, at mit arbejde og min fritid glider sammen, fordi det har samme værdi og interesse”. Nogle af virksomhederne, som Mette har investeret i undervejs, er Refurb A/S, der sælger brugt, opdateret IT-udstyr, RecyclePit ApS, der sælger pap-, plast- og flamingokomprimatorer og trader flamingo samt Claimlane ApS, der har udviklet en platform til håndtering af reklamationer og returvarer.

Ved siden af sin store erhvervsindsats har Mette i fritiden engageret sig i uddannelsessystemet. Hun sidder som formand for Fonden for Entreprenørskab, Region Syddanmark og arbejder for at få entreprenørskab på dagsordenen i vores uddannelsesinstitutioner.

Mette er også aktiv i lokalområdet Dalby, hvor hun i en årrække har stået for Dalby Sommerfest, som har stor opbakning fra lokalområdet.

Bestyrelsesarbejdet på Kolding Havn

Portræt af Mette Høi Davidsen

”I bestyrelsesarbejdet på havnen byder jeg primært ind med mine kompetencer indenfor ejendomme,
bæredygtighed, udnyttelse af ressourcer, kunderelationer samt vigtigheden af at have et strategisk fokus
og turde sætte en retning”,

                siger Mette om sin rolle i bestyrelsen.

Vi har som bestyrelse for Kolding Havn et stort ansvar for at sikre indtjeningen på havnen, så vi har midler til både vedligehold og fornyelse af faciliteterne på havnen. Kolding Havn skal tilbyde de rigtige rammer for vores kunder nu og i fremtiden, derfor er en tæt dialog med havnens brugere og en fælles forståelse vigtig.

Kunderne og borgerne i Kolding skal vide, at Kolding Havn og Kolding Kommune har taget en fælles beslutning om, at by og havn skal leve og udvikle sig side om side. En del af byens identitet er en fortsat levende og aktiv erhvervshavn – det er netop, hvad bestyrelsen arbejder for. Vi vil med afsæt i ordentlighed udvikle de gode relationer til såvel havnens kunder, byens borgere som vores ejer Kolding Kommune.

Vi skal forstå og udnytte, at ét af havnens særkender er, at virksomhederne på havnen udmærket kan være hinandens samarbejdspartnere, samtidig med, at en sund konkurrence bevares på havneområdet. Vi vil de kommende år opleve en yderligere effektivisering af transportsektoren – og hér vil vi være med helt fremme på Kolding Havn.

I bestyrelsen besidder vi en bred vifte af kompetencer, som er væsentlige i bestyrelseslokalet og den
overordnede ledelse af havnen. Det passer godt til min tankegang, at vi byder ind forskelligt, så vi samlet kan gøre en større forskel.

Vi er en mellem størrelse havn efter danske forhold – vi kan lære af andre havne og de kan lære af os.
Måske vi kan have fælles ressourcer med andre havne? Vi skal turde sige højt, hvad vi ønsker os. Det er
med til at understrege retningen for det fremtidige arbejde på Kolding Havn.

Læs flere historier her

Inden du fortsætter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og vær først til at få et samlet overblik over havnens aktiviteter