Søg
Close this search box.

Inden du fortsætter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og vær først til at få et samlet overblik over havnens aktiviteter

Nyhedsbrev august 2023

SUCCES MED SEJLADSER I UGE 26

Stor interesse for havnens sejladser

Kolding Havn bød på gratis sejladser med sejlskibet Den Store Bjørn i uge 26 – knap 500 personer fik en oplevelse i havnen og på fjorden under de mange sejladser med to afgange dagligt. Trods heftigt bygevejr indimellem var der kun positive tilbagemeldinger fra sejlturene. Ombord ville vi naturligvis gerne fortælle om havnen, havnens virksomheder og de store ”planer, projekter og processer”, som havnen er involveret i. Vi havde information med ombord om havnen generelt, virksomhederne, vores landstrøm på havnens sydside (indtil videre), visionerne for udvikling af havneområderne samt om Marina City. Vi oplevede stor bevågenhed om havnen og skibet – der var mange samtaler i gang under sejladserne.

Den store interesse for sejlturene, skibet Den Store Bjørn og for havnens aktiviteter og fremtid kunne også aflæses på en stor forøgelse af aktiviteten på vores Facebook side, over 55.000 personer nåede vi ud til på de sociale medier og fik over 60 nye tilmeldinger til nyhedsbreve, foruden mange mails og telefonopkald. Du kan læse mere om sejladserne og se billeder derfra på Kolding Havns Facebook.

Fra Kolding Havn skal lyde et hjerteligt ”TAK” til alle, som viste denne store interesse for havnens initiativ med sejlturene – det var nærmest overvældende.

Nedsatte forventninger til samlet resultat for 2023

I det seneste nyhedsbrev kunne vi fortælle om en start på 2023 med moderat aktivitet – og selv om vi i juni måned igen nåede over de magiske 100.000 tons gods for en måned, med de tilhørende økonomiske resultater, er der ikke forventning om, at vi kan nå det sædvanlige niveau for et samlet årsresultat. Prognosen siger nu et relativt beskedent plus på bundlinjen for hele 2023.

Portrætter af bestyrelsesmedlemmer

Vi portrætterer bestyrelsesmedlemmerne hos Kolding Havn i en løbende serie – du kan foreløbigt læse mere om Villy Søvndal og Jesper H. Eriksen på vores Linkedin side: www.linkedin.com/company/koldinghavn

Formålet med portrætterne er at sætte fokus på ”mennesket bag bestyrelsesrollen” samt de visioner, som bestyrelsen har for Koldings aktive erhvervshavn.

Det seneste portræt starter sådan: ”Med rødder i det vestjyske, nærmere bestemt Struer, kom Villy Søvndal til Kolding som 24-årig…” Du kan læse hele portrættet på Linkedin.

Processen ”Udvikling af Koldings havneområder”

Visionen om ”Mere by og grønnere erhvervshavn” bliver sandsynligvis delt op i otte ”visionsspor”, så det bliver lettere at arbejde med de enkelte dele. Der er en vision for ”Byrum” (1) f.eks. ved inderhavnen, ”Byudvikling” (2) samt ”Bystrøg” (3), hvor by og havn flettes tættere sammen, f.eks. med bedre adgang til uddannelsesmiljøet. Hertil kommer ”Klimasikring” (4), hvor byen og havnen skal sikres mod stigende vandstand, samt ”Åen” (5), hvor der kan skabes et attraktivt miljø med adgang til f.eks. lystbådehavn og ”Alaska” (6) som måske er jokeren i visionerne – hvad skal der ske på det 65.000 m2 store areal på lang sigt? ”Infrastruktur” (7) handler om adgange til byen og havnen, samt endeligt ”Erhvervshavn” (8) – hvordan bør havnen udvikle sig fortsat, når den skal være både bæredygtig og levedygtig?

Det er værd at bemærke, at disse visioner og processer har lang tidshorisont, helt op til 50 – 80 år. Det forventes, at Byrådet i september vil godkende et udspil fra processens rådgivere, efter en nærmere bearbejdning af materialet samt de input, der er kommet, bl.a. fra havnens virksomheder samt havnebestyrelsen.

Ti gange anløb med Kongeskibet i regeringsperioden

Hendes Majestæt Dronningen anløb igen Kolding Havn med det smukke Kongeskibet Dannebrog lørdag d. 15. juli – der var tale om et besøg af privat karakter, hvor det på Koldinghus blev fejret, at H.M. Dronningen nu er den længst siddende regent nogensinde i Danmark.

Det var tiende anløb med Kongeskibet Dannebrog i Kolding Havn, siden dronningen arvede tronen d. 14. januar 1972 efter sin far, Frederik IX. Allerede d. 15. januar 1972 udråbtes Margrethe II til Danmarks dronning.

DE KORTE NYHEDER

Rock på havnen lørdag d. 26. august

Apropos oplevelserne på havnen med Den Store Bjørn, så er vi også med i et event sammen med Godset, ”ROCK PÅ HAVNEN” lørdag d. 26. august med åbne døre fra kl. 18 – du skal være så hjerteligt velkommen. Se Godsets side for nærmere information samt billetter: www.godset.net

Trafikstyrelsen udarbejder havneatlas

Med en afgrænsning af erhvervshavne til over 100.000 tons gods / 10.000 passagerer / 1.000 tons fisk pr. år er Trafikstyrelsen ved at kortlægge hele 120 erhvervshavne i Danmark, såvel gods- og fiskerihavne som færgelejer. Der er ”funktionscases” i havneatlasset for seks forskellige typer erhvervshavne i Danmark.

Foruden en datamæssig kortlægning – ”de vigtigste aktiviteter på danske havne” – er formålet også at kortlægge emner som: forsyningssikkerhed, havnekapacitet, energiforsyning, muligheder for placering af virksomheder med behov for søtransport, m.v.

I henhold til kommissoriet skal havneatlasset ses som et redskab og vidensgrundlag til statens varetagelse af nationale interesser i de danske erhvervshavne. Havneatlasset er sendt i høring med frist pr. 01.09.2023.

Det fremgår at havneatlasset, at Kolding Havn, målt på fast bulk, er 10. største havn i Danmark, med stykgods 9. størst, med biomasse nr. 12 og med jernbane på havnen er vi i Kolding blandt de fem største. Kolding Havn er desuden omfattet af Råstofloven, hvor vi ligger langt fremme i feltet blandt 30 nævnte havne.

Læs flere historier her

Inden du fortsætter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og vær først til at få et samlet overblik over havnens aktiviteter